За връзка с нас
Пловдив, България,
info@digitalmarketing.bg
Търсите бизнес партньор?
info@digitalmarketing.bg
Тел: +359 988 98 2222
Назад

Какво е маркетинг?

Съдържание Скрий

В днешно време маркетингът е стратегия, която всяка компания трябва да приложи в цялостния си план, за да се развива. Много компании използват маркетингови техники, за да постигнат целите си, дори без да го осъзнават. Маркетингът не е нищо друго освен обмен между различни страни по начин, който води до взаимна изгода.

Същност на маркетинга

Много хора не знаят какво точно е маркетинг. Когато ги питат, те го определят като продажба, а други – като реклама. Всички отговори са верни, но те са само част от маркетинга. Той може да бъде и дистрибуция на продукти, дизайн на опаковки или създаване на целеви страници.

Експертни дефиниции за отговор на въпроса какво означава маркетинг са:

“Маркетингът представлява процес на планиране и реализиране на замисъла, ценообразуването, придвижването и реализацията на идеи, стоки и услуги посредством размяна, удовлетворяващи целите на отделни лица и организации.” Това определение е официално прието от Американската маркетингова асоциация (АМА) през 1985 г.

“Маркетингът е науката и изкуството да се изследва, създава и доставя стойност, за да се задоволят нуждите на целевия пазар с печалба. Маркетингът идентифицира нереализирани нужди и желания. Той определя, измерва и определя количествено размера на идентифицирания пазар и потенциалната печалба.” – Филип Котлър

“Целият бизнес отгледна точка на неговия краен резултат- клиента”. – Питър Дракър 

Какво изучава маркетинга

Маркетингът е система за проучване на пазара, предоставяне на стойност и удовлетворяване на клиента с цел печалба. Тази дисциплина, наричана още маркетинг, се занимава с изучаване на поведението на пазарите и потребностите на потребителите.Той анализира търговското управление на компаниите с цел привличане, завладяване, задържане и изграждане на лоялност на клиентите чрез задоволяване на техните желания и решаване на проблемите им.

Когато говорим за това какво представлява маркетингът, имаме предвид всички усилия, които се полагат с цел продажба. Т.е. всички действия, които се извършват преди, по време и след това, предназначени да привлекат вниманието на потенциалните потребители, да гарантират, че те ще направят инвестиция (за предпочитане постоянна) в марката, върху която се работи, и че ще останат доволни от потреблението си, така че да се постигне лоялност на клиентите.

4П в маркетинга

Четирите “П” на маркетинга са много практични за разработване на основните проучвания, действия и анализи преди пускането на нова услуга или продукт на пазара.

Маркетингът има за цел да предложи на купувачите правилния продукт в правилното време. За да се организират и да бъдат по-ефективни, се появяват понятия като “4-те П” на маркетинга: продукт, цена, място на продажба и промоция. 

Продукт

Тази точка обяснява характеристиките на продукта или услугата, които вашата компания предлага на пазара, както и процесите по веригата на доставки. Тя включва проучване на потребността, която трябва да бъде задоволена, пазарната ниша, към която трябва да се обърне внимание, до дизайна на продукта и неговата опаковка.

Цена

Начинът, по който продуктът ще бъде начислен на клиента. Освен определянето на стойността се разглеждат и други въпроси, като например как ще се начислява таксата и други стратегии, свързани с метода на плащане. Анализира се стойността, възприемана от клиента и купувача.

Място

Това се отнася до мястото, където вашият продукт може да бъде закупен физически или онлайн. Анализират се каналите за дистрибуция и логистиката на конкретния бизнес. 

Промоция

Анализират стратегиите за разпространение и популяризиране на продукта, като се насърчава закупуването му. Тук се намесва рекламата и комуникациите.

Какво е маркетинг микс

Маркетинговият микс е съвкупност от действия, които бизнесът предприема, за да създаде и продаде своя продукт или услуга на своите клиенти. Той помага да се уверите, че сте в състояние да предложите на клиентите си правилния продукт, в правилното време и на правилното място на правилната цена.

Ако традиционно маркетинговият микс се е изпълнявал чрез 4-те П на маркетинга, то в днешно време към него са добавени още 3 допълнителни инструмента, което го прави 7П на маркетинга. В допълнение към първоначалните 4П – продукт, цена, място и промоция, се добавят хора, процес и физически доказателства. Предприятията използват комбинация от тези елементи на маркетинговия микс, за да предизвикат желаната реакция от страна на своята аудитория. 

Първият от тези допълнителни елементи са хората – фактори като служители и фирмена култура. Служителите и тяхната култура ще определят услугата, която ще се предоставя. Вторият елемент е процесът. Той служи за определяне на начина, по който услугата се потребява или експлоатира. Проверява се дали процесът на предоставяне на услугата е адаптиран към компанията, за да се максимизира печалбата. И накрая, има и физически доказателства. Всички услуги имат физически елементи, дори когато са нематериални. 

Разлика между реклама и маркетинг

Маркетингът и рекламата са две понятия, които се използват често в ежедневието и въпреки това пораждат объркване. Какви са приликите и разликите между тях? 

Маркетингът е частта, която се фокусира върху техниките, които помагат да се планират различните стратегии, които могат да се приложат за продажба на продукта, стоката или услугата. Рекламата е частта, която се намесва във всички стратегии. 

Тя е стратегическо усилие, обикновено платено, за разпространяване на осведомеността за даден продукт или услуга като част от по-цялостните цели. 

Може да се каже, че рекламата помага да се разясни на потенциалната публика какво предлага компанията или марката. Така че рекламата е част от маркетинговия процес, което означава, че маркетингът включва всички стратегии и действия за неговото добро развитие, а рекламата е една от тези части на маркетинговата система.

Маркетингът е необходим на всички етапи от продажбения път на предприятието. То може да използва многобройни платформи и канали за да идентифицира своята аудитория, да комуникира с нея, да засили нейния глас и да изгради лоялност към марката във времето. Ако маркетингът е колело, рекламата е една от спиците на това колело.

Видове маркетинг

Офлайн маркетинг

Офлайн маркетингът е всеки вид маркетинг, който не се извършва чрез интернет. Той обхваща широк спектър от средства и формати – от телевизионни и радио реклами до билбордове и печатни реклами. Съществуват много различни видове офлайн маркетинг, всеки от които има своите предимства и недостатъци. 

Билборди

Тъй като живеем в дигитална ера, мнозина смятат, че рекламите на билбордове са отживелица. Важно е обаче да не пренебрегвате този традиционен маркетингов метод.  

Билбордовете могат да струват много пари. Към трябва да се подходи по креативен начин, за да привлече вниманието на зрителите.

Радио реклами

Подобно на телевизионните реклами, радио рекламата позволяват на компаниите да предадат своя имидж и глас на марката. Освен това те обикновено са по-евтини от телевизионните реклами и са по-гъвкави, тъй като могат да се променят в последния момент. От друга страна, радио рекламата обикновено не предоставят подробна информация за продукта или услугата; това е нещо, което ще трябва да добавите по-късно с друг маркетингов канал като печатните медии.

Телевизионни реклами

Въпреки че телевизионните реклами са скъпи, те предоставят чудесен начин за бързо привличане на вниманието на хората. Те могат да бъдат креативни и да накарат продукта ви наистина да се открои от тълпата. Разбира се, трябва да имате предвид, че много компании пускат телевизионни реклами едновременно с радио рекламата си; това означава, че е важно да определите коя реклама е по-важна за вашата компания.

Печатни реклами

При този тип реклами се използват физически печатни медии за комуникация с клиентите с цел популяризиране или продажба на продукти или услуги. Това може да включва вестници, списания, директна поща и брошури. Това е много ефективна форма на маркетинг, тъй като достига по уникален начин до хората; има висок процент на конверсия; изгражда доверие и създава надеждност и осигурява силно насочване към демографската аудитория.

Отпечатването на флаери може да изглежда като стара тактика, но това не означава, че тя не дава резултати, особено ако сте се насочили към търговско изложение или се опитвате да спечелите известна видимост в местния си район. Печатните каталози осигуряват уникална осезаемост, която не е възможна при онлайн маркетинга. Клиентите ви могат да се потопят в каталога ви и да прекарат време в прелистване на страниците, които създават допълнителна ангажираност.

Директна поща

Това е този вид офлайн маркетинг, при който компанията изпраща директно отпечатани писма до клиентите, съдържащи купони, подаръци, информация за продукти и т.н. При него процентът на отговорите е по-добър, конкуренцията е по-малка, създава спомени у клиентите и е много креативна форма на маркетинг.

Телемаркетинг

При този вид маркетинг телефонът се използва за комуникация с клиенти с цел продажба или популяризиране на продукти и услуги от различни видове предприятия. Това е надеждна и отговорна форма на маркетинг. Телемаркетингът има различни предимства. Той създава удовлетворение сред клиентите, тъй като включва човешко взаимодействие и осигурява по-добро обслужване на клиентите на сравнително ниска цена. Той бива два вида – входящ и изходящ телемаркетинг. Разликата между двата вида е в типа на клиента. В първия случай новите клиенти се обръщат за информация, а в последния – съществуващите клиенти се обръщат директно за всяка услуга.

Публикуване на книга

Чрез публикуване на книга можете да споделите експертния опит на вашия бизнес с по-голяма аудитория.

Този вид офлайн маркетинг ще позволи на другите да се запознаят с полезността на вашия бизнес и вероятно ще привлече вниманието им отново към вас. Можете дори да я популяризирате като електронна книга.Или просто да я направите достъпна на уеб сайта си като безплатно изтегляне в замяна на имейл адрес. Можете дори да предоставите физически печатни версии като ограничени оферти за най-лоялните си клиенти или като маркетингова инициатива директно към потребителите.

Брандирани безплатни продукти

Всеки обича да получава нещо безплатно – още повече, ако това е нещо, което може да използва в ежедневието си. Като създадете стоки като химикалки, подложки, чаши или чанти за пазаруване и ги предложите на потенциалните клиенти, те ще се превърнат в ходещи реклами на вашия бизнес. 

С висококачествен печат върху брандирана чаша за пътуване клиентът не само ще си спомня редовно за вашия бизнес, но и хората, с които общува, също ще се запознаят със стоката. 

Създаване на собствени събития

Едно от основните предимства на планирането на събития е, че то може да послужи както като инициатива за популяризиране, така и за създаване на мрежи. Ще можете да се свържете както с клиенти, така и с потенциални партньори, като същевременно ще подкрепите общността си, организирайки местни събития.

Всъщност това е донякъде кулминация на голяма част от другите ви традиционни маркетингови усилия. Можете да раздадете новите си визитни картички, да използвате специфични за събитието промоции и дори да направите нови брошури или книжни издания, предназначени изключително за това събитие.

Онлайн маркетинг 

Съществуват повече от един вид интернет маркетинг с различни подходи и инструменти. В зависимост от естеството на бизнеса или целите ви можете да изберете подходящия за вас вариант. Някои от тях са:

Входящ маркетинг (Inbound Marketing)

Известен е също като маркетинг на привличането. Неговата стратегия включва серия от практики, целящи да накарат потенциалния клиент да ви намери органично. Това се случва чрез предлагайки ценно съдържание, което предоставя важна информация, без да прекъсва онлайн преживяването му. Потребителят се привлича и убеждава по естествен начин да се превърне в лидер, а по-късно и в клиент.

Изходящ маркетинг (Outbound Marketing)

При тази методология рекламите, като например банери, се представят на аудиторията с цел предлагане на продукт или промоция. Голямата разлика е, че тя работи в кампании с определена инвестиция.

Маркетинг в социалните мрежи (Social Media Marketing)

Съдържанието в социалните мрежи често се използва за привличане на вниманието на обществеността. Социалните мрежи са мощно средство, ако се използват интелигентно, тъй като те са пряк контакт с вашите клиенти. Чрез маркетинг в социалните мрежи и благодарение на насоките за интернет реклама можете да увеличите обхвата на тези канали.

SEO оптимизация (SEO optimization)

Важна част от дигиталния маркетинг в рамките на входящия маркетинг е оптимизацията за търсачки (SEO оптимизация). Това се постига отчасти с подбора на ключови думи, които да се класират високо в SERP-а. Така се генерира повече трафик към вашия уебсайт. Това води до увеличаване на трафика към вашия уебсайт и ви утвърждава като лидер в областта.

Маркетинг чрез съдържание (Content Marketing)

В стратегията за маркетинг чрез съдържание се разработва целенасочено съдържание, структурирано по специален начин, за да привлече купувача. Използват се ключови думи, нови подходи и предоставяне на ценна информация на потребителя.

Видео маркетинг (Video marketing)

Аудиовизуалното съдържание е много привлекателно за хората, които искат да получат информация по забавен начин и с новаторски подход, особено ако е с увлекателен сюжет.

Мобилен маркетинг (Mobile Marketing)

В този случай става дума за кампании или съдържание, специално разработени за гледане от смартфони или други мобилни устройства. Това е тенденция, която трябва да се вземе предвид, тъй като броят на потребителите, които използват мобилни телефони за социални мрежи или търсене, се увеличава постоянно.

Инфлуенсър маркетинг (Influencer Marketing)

При този вид маркетинг се осъществява контакт с влиятелен човек, който има присъствие в пазарна ниша и неговите последователи се доверяват на мнението му, тъй като има по-достъпен и персонализиран подход.

Имейл маркетинг (Email Marketing)

Тази техника е идеална за ангажиране на потенциални клиенти и предлагане на промоции чрез имейлите ви. Цели се потребителите да се върнат на вашия сайт и да продължат да го използват.

B2B маркетинг (B2B Marketing)

Бизнес към бизнес, или на английски език – business to business. При този маркетинг една компания продава услуга или продукт на друга компания. Предлагат се предимствата за областта, в която работи компанията клиент.

B2C маркетинг (B2C Marketing)

Бизнес към потребител, което на английски език е маркетинг, създаден от бизнеса към потребителя, т.е. директно към клиента, който ще използва закупения продукт.

Роля и значение на маркетинга

Ако познавате поне малко света на маркетинга, ще видите колко много се е променил той през последните години. Сега всичко е насочено към интернет, електронната търговия и дигитално съдържание. Това е единственият начин, по който повечето компании могат да отговорят на основните нужди на пазара.

Значението на маркетинга в контекста на икономиката на свободното предприемачество е очевидно, тъй като той динамизира пазарните отношения чрез своето управление.

Все повече се обръщаме към дигиталния свят, който промени живота ни, както и бизнеса. Повече от 75% от потребителите са проявили нов интерес към онлайн дейностите през 2020 г. От тях 21% са закупили продукт онлайн за първи път. (Qualtrics, 2021) Компаниите трябва да се адаптират към новото време, ако искат да продължат да оцеляват. Значението на дигиталния маркетинг за една компания днес е фундаментално. Това е ключът към нейния успех, най-добрият начин да подходим към нея и към това, което тя ни предлага. Технологиите ни промениха изцяло. Бързият ритъм на живот, който водим, се нуждае от бързи решения, каквито предлага дигиталния маркетинг.

Финални думи

Маркетингът несъмнено е все по-важен аспект за бизнеса и компаниите. Особено в един глобализиран и силно конкурентен свят, в който компаниите всеки ден се борят за по-голям пазарен дял със своите предприятия. Това означава повече клиенти, по-големи продажби и съответно по-големи печалби. Без добре разработена или добре дефинирана маркетингова стратегия малко компании могат да бъдат наистина конкурентоспособни. Не е достатъчно да имате страхотен продукт. Необходимо е да знаете как ще го продавате, като същевременно сте конкурентоспособни. А за да подходите към пазара, е важно да приложите различни планирани маркетингови действия, които могат да ви помогнат да постигнете всяка от поставените цели. 

Дайте Оценка

0 / 5 Оценка 4.99 Гласували 218

Вашата оценка:

Andreyana Kulina
Andreyana Kulina

Оставете Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *