За връзка с нас
Пловдив, България,
info@digitalmarketing.bg
Търсите бизнес партньор?
info@digitalmarketing.bg
Тел: +359 988 98 2222
Назад

Контент маркетинг

Съдържание Скрий
1 Как да изградим маркетинг стратегия чрез съдържание

Как да изградим маркетинг стратегия чрез съдържание

Качественото съдържание е в основата на всички стратегии свързани с дигиталния маркетинг. 

Независимо дали залагате на имейл маркетинг, seo оптимизация, маркетинг в социалните мрежи или искате да създадете блог на уеб сайта си, винаги ще се нуждаете от съдържание.

Тази статия ще отговори на въпроса какво е контент маркетинг, видовете съдържание, процеса на изграждане на правилна стратегия и предимствата на маркетинг чрез съдържание.

Какво представлява контент маркетинг или маркетинг чрез съдържание

Какво е контент маркетинг?

Ето какво определение дава Content Marketing Institute, авторитетен и богат онлайн ресурс за всякаква информация свързана с контент маркетинг:

“Маркетингът чрез съдържание е маркетингова техника за създаване и разпространение на ценно, релевантно и последователно съдържание за привличане и придобиване на ясно определена аудитория – с цел стимулиране на печелившо потребителско действия.”

Контент маркетинг е процес по планиране, създаване, публикуване, дистрибутиране и споделяне на съдържание чрез различни дигитални канали. В днешно време не е достатъчно да сте онлайн, важно е да бъдете забелязани и да достигнете до аудитория, която искате да превърнете в клиенти. Чрез тази стратегия се изгражда положително възприятие за марката, цели се увеличение на продажбите, ангажираността и лоялността.  

Как да използваме контент маркетинга и какви са предимствата му?

За да разберем как може да повлияем на бизнеса ни чрез контент маркетинг, трябва да сме напълно наясно с процеса на вземане на решение за покупка. Потребителите минават през различни етапи, преди да вземат решение за покупка:

 • Осъзнаване –  потребителят осъзнава, че има нужда или проблем и че те могат да се задоволят със закупуване на продукт или услуга.
 • Търсене на информация –  потребителят използва различни източници на информация (препоръка от приятел или семейство, реклама, лични наблюдения)
 • Обмисляне – на този етап  се оценят какви са алтернативите и кой какви условия предлага за продукта или услугата, на която се е спрял клиента.
 • Купуване – трябва да се има предвид, че  решението за покупка не съвпада с действителната покупка. Отлагането във времето зависи от много обстоятелства. 

Показвайки на аудиторията си как вашите продукти и услуги решават техните предизвикателства и предоставяйки полезна информация във всеки един от гореспоменатите етапи, вашият бизнес печели доверие и нови клиенти.

За да спечелите внимание, посланието трябва да е уникално. Направете посланието възможно най-просто, за да се помни по- лесно. Колкото по-конкретна е идеята, толкова по-вероятно е да се запомни. Покажете доказателства, че идеята ви работи. Добавете емоция към идеята, за да я направите по-силна. Освен с функционални ползи, марката трябва да се стреми да създава и емоционална връзка, а това може да се постигне чрез създаване на правилното съдържание на правилното място и в точното време.

Предимства на контент маркетинга:

Намаляване на разходите

В сравнение с класическата реклама, разходите за маркетинг чрез съдържание са значително по-малки.

Увеличаване на приходите

въпреки, че контент маркетингът не рекламира директно продуктите или услугите ви, увеличената разпознаваемост води до по-голяма вероятност от конверсии.

Изграждане на доверие към бранда

Създаването на качествено и експертно съдържание изгражда доверие в потребителите, засилва авторитета и създава усещане за общност около марката ви.

Привличане на правилната аудитория

Правилно поднесенета информация достига до аудитория, която е заинтересована и би се ангажирала със съдържанието.

Увеличаване на трафика към сайта

Увеличеното търсене на разнообразно съдържание в търсачките, води до ръст на трафика на сайта, ако разполага с качествени материали.

Видове контент маркетинг

Съществуват много видове маркетинг чрез съдържание, които можете да включите в стратегията си – ето някои от най-често срещаните:

Контент маркетинг в социалните мрежи

Много фирми инвестират в маркетинг в социалните мрежи и това е разбираемо предвид, че в световен мащаб потребителите са над 3,6 милиарда.  Съществуват много и различни социални платформи със своите специфични харектеристики – Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Tik Tok, Pinterest. Те се използват като канали за комуникация както за лични, така и за професионални връзки. В зависимост от платформата и целта, на тях може да създаваме и публикуваме снимки, видеа, видеоклипове на живо, истории и по този начин да изградим заинтересована и ангажирана аудитория.

Контент маркетинг чрез инфографики

Според Oxford English Dictionary инфографика (или информационна графика) е “визуално представяне на информация или данни”. Те съчетават кратки изображения като кръгови диаграми или стълбовидни графики, минимален текст и по този начин предават посланието по лесен и разбираем начин.

Дори нещо толкова просто като позицията и групирането на елементите на страницата може да повлияе на начина, по който читателите разбират съдържанието. Инфографиките са ценен инструмент за визуална комуникация, който помага на аудиторията да разбере и запомни информация по образователна или по-сложна тема.

Същност и видове инфографики

Контент маркетинг чрез блог

Блоговете са най-често използваните от бизнеса средства за маркетинг чрез съдържание. Те позволяват голяма креативност по отношение на целта и темата. Основа грешка при създаване на съдържание в блог е това да се пишат един и същ стил статии. Съществуват различни видове: блог статии „Как да“, блог статии „Какво е“, блог статии „Новина“, блог статии “Списък”, блог статии с инфографики и др.

В блога можете да правите неща като популяризиране на друго вътрешно и външно съдържание. В статии се добавят външни линкове към достоверни източници на важна информация или статистика. Това има важно значение за увеличаване на органичния трафик. Добавят се и вътрешни връзки, които водят до други релевантни страници от сайта.Колкото повече вътрешни линкове водят към дадена страница, толкова по-важна ще бъде тази страница за ботовете на търсещите машини. При блоговете има опция и за свързване на сайта със социалните канали – добавят се бутони за споделяне на статиите.

Контент маркетинг чрез подкасти

Проучване, проведено през 2020 г., установява, че 49% от хората на възраст между 12 и 32 години в САЩ са слушали подкаст през последния месец, като средната продължителност на слушане е по шест часа седмично. Това тласка много бизнеси към идеята да създадат и да споделят свои собствени подкастове.

Подкастите могат да имат различни цели, но основната е да забавляват аудиторията си. Процесът по създаването им е сравнително лесен. Те дават различни спектри за ангажираност, които карат слушателите да се абонират за тях:

 • да чуят актуална информация за текущи събития
 • да изслушат интервю с популярни личности
 • да научат за нова тема или индустрия
 • да се забавляват на на шегите на водещите
 • да съпреживеят разказ за интересна история

Видео контент маркетинг

В днешно време хората постоянно гледат видеа в социални платформи като Facebook, Instagram, Tik Tok или Youtube. 

Видео маркетинг е нова маркетингова стратегия, която възприема принципа на създаване и споделяне на подходящо и последователно видео съдържание с целевата група. Той цели да изгради взаимоотношения с аудиторията и по този начин да повиши конверсиите. Според проучване на Wyzowl 69% от потребителите казват, че предпочитат да се запознаят с продукта или услугата на дадена марка чрез видео. 

 • 95% от хората са гледали обяснителен видеоклип, за да научат повече за даден продукт или услуга
 • 81% от хората са се убедили да закупят продукт или услуга след като са гледали видеоклип на дадена марка.
 • 69% от хората са се убедили да закупят софтуер или приложение след като са гледали видеоклип.

Рекламно съдържание

Създаването на съдържание при платените реклами цели популяризиране на бранда чрез платени канали. Платените канали за реклама могат да включват заплащане за кликване (PPC), платени социални мрежи, банери и спонсорирано съдържание. Платените реклами могат да ви помогнат да достигнете до широка аудитория и да се позиционирате на всички места, на които искате да бъдете забелязани.

Има известна разлика между контент маркетинга и създаването на рекламно съдържание. Маркетингът на съдържание се фокусира върху познаването на марката чрез органични възможности, докато възможностите при рекламата са доста широки поради инвестираните средства за нея. Рекламното съдържание може да бъде поставено върху бюлетини за фокусирана аудитория, използвани в имейл кампании. YouTube е другото много подходящо място за рекламно  съдържание. Поставянето на рекламно съдържание за вашата марка пред аудитория, която би го намерила за интересно или завладяващо, е формулата, към която трябва да се стремите.

Контент маркетинг стратегия

Маркетинг стратегия и връзката с контент маркетинг процесите

Маркетинг стратегията е определяща за всички по-нататъшни действия в контент маркетинга. За да разработите ефективна маркетинг стратегия, която да обвържете със своето съдържание, имайте следните стъпки:

Определете своите SMART цели

SMART означава специфични, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове цели. SMART целите трябва да се специфични за вашия бизнес и същевременно да допълват маркетинговите ви цели.

Примери:

 • Подобряване на познаваемостта на марката
 • Увеличаване на приходите
 • Увеличаване на конверсиите
 • Подобряване на лоялността към марката
 • Повишаване на ангажираността на клиентите
 • Изграждане на връзка и доверие сред потенциални клиенти и потребители
 • Привличане на стратегически партньори

Определете своите ключови показатели за ефективност

При определяне на ключовите показатели за ефективност се съсредоточете не върху това, което можете да измерите, а върху това, което трябва да измерите. Те трябва да са обвързани със SMART целите и да са количествени измерими. Те трябва да стимулират поведението, за да се постигнат резултати. 

SMART целКлючови показатели за ефективност
Познаваемост на маркатаПосещаемост на сайта, последователи в социалните мрежи, регистрации за абонамент, споменавания (от клиенти и партньори)
ПриходиДневни продажби, трафик на сайта
КонверсииКоефициент на конверсия, коефициент на напускане на количката, тенденции в конкурентните цени
Лоялност към маркатаВръщане на клиенти, промоутъри, отзиви за продукти, препоръки
Ангажираност на клиентаХаресвания, споделяния, следвания, споменавания, обратни връзки
Стратегически партньориНови партньорства, споменавания, обратни връзки

Изберете типа съдържание

За да определите типа съдържание, което да създадете, трябва да си отговорите на някои въпроси, свързани с целевата аудитория. От какво се нуждаят? Как продуктът или услугата, която предлагате може да реши проблема, който имат? Защо да изберат вашата марка пред останалите алтернативи?

Изберете канали за съдържание и дистрибутиране

Определянето на каналите и правилното дистрибутиране на съдържанието зависи от доброто познаване на аудиторията. За целта трябва да имате предвид следното:

 • Възраст
 • Пол
 • Местоположение/целева област
 • Болезнени точки
 • Цели
 • Как вашият продукт/услуга решава техните проблеми

При дистрибутиране на съдържанието трябва да си отговорим на следните въпроси:

 • Откъде получават новините си?
 • Кои сайтове посещават често? 
 • Кои социални платформи им харесват?
 • На кои платформи прекарват най-много време? 
 • Какви формати на съдържание (видео, снимки и т.н.) използват тези платформи?

Определете бюджет

След като сте наясно с типа съдържанието и каналите на разпространение, добре е да предвидите дали ще ви е необходим допълнителен бюджет за задвижването на контент кампании.

Разходи свързани с контент маркетинг могат да бъдат платени инструменти за създаване на съдържание, заплащане рекламно пространство, използване на професионални услуги за създаване на съдържание и дизайн.

Анализирайте и измерете на резултатите

Без значение колко креативно, запомнящо се или популярно е съдържанието, което създавате, накрая е важно дали са постигнати целите и ключовите показатели за ефективност.

Трите основни компонента за измерване, оценяване и оптимизиране на ефективността на вашия маркетинг чрез съдържанието включват:

 • Вземане на решение какво да се проследява
 • Проследяване, измерване и управление на данните
 • Намиране на полезни прозрения

Анализът е важен, за да се предприемат необходимите промени и подобрения за достигане на повече потребители. Този процес помага да разберете силните и слабите страни на съдържанието и цялостния успех на маркетинг стратегията ви. Ако съдържанието не е актуално, рискувате да спрете конвертирането на посетителите.

Финални думи

Ключът към успешния маркетинг е да помните, че макар и вие да харесвате всичко свързано с марката си, клиентът може да не е на същата вълна. Потребителите са пренаситени от реклами, затова много по-вероятно е да бъдат привлечени чрез информативно съдържание.

Контент маркетингът е доказал силата да достига до различни аудитории и да постига различни бизнес цели. Необходимо е периодично да анализирате и да коригирате стратегията си въз основа на измерените резултати. Само ако разглеждате маркетинга на съдържанието като цикличен и постоянно развиващ се процес, можете наистина да поддържате програмата си с максимална ефективност в дългосрочен план. 

Оценете Статията

0 / 5 5 Гласували 6

Вашата оценка:

Andreyana Kulina
Andreyana Kulina

Оставете Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *