За връзка с нас
Пловдив, България,
info@digitalmarketing.bg
Търсите бизнес партньор?
info@digitalmarketing.bg
Тел: +359 988 98 2222
Назад

Как да създадем успешен бизнес план

Какво представлява бизнес планът?

Най-добрият начин за осъществяване на повечето чудесни бизнес идеи е да имате план. Бизнес планът е писмен план, който представяте на други лица, като например инвеститори, които искате да привлечете за участие във вашето начинание. Това е вашето обръщение към инвеститорите, в което споделяте с тях какви са целите на вашето стартиращо предприятие и как очаквате да постигнете печалба. 

Той служи и като пътна карта на вашата компания, като поддържа бизнеса ви в правилната посока и гарантира, че операциите ви растат и се развиват, за да отговорят на целите, очертани във вашия план. С промяната на обстоятелствата бизнес планът може да се измени, но той винаги трябва да включва основните цели на вашия бизнес.

Започването на нов бизнес е свързано с предизвикателства. Подготвеността за тези предизвикателства може значително да намали тяхното въздействие върху вашия бизнес. Една от важните стъпки в подготовката за предизвикателствата, с които може да се сблъска вашият стартиращ бизнес, е написването на солиден бизнес план.

Написването на бизнес план ви помага да разберете по-ясно какво трябва да направите, за да постигнете целите си. Завършеният бизнес план също така ви служи като напомняне за тези цели. Той е ценен инструмент, към който можете да се връщате, като ви помага да останете фокусирани и да следвате правилния път.

Какво трябва да знаете, преди да започнете да пишете

Опознайте аудиторията си. Например, ако бизнесът ви работи в много нишово пространство, не искате да използвате нишов и сложен език, който никой няма да разбере, ако планът ви ще бъде разглеждан от кредитори или инвеститори, които нямат много познания за вашето пространство.

Също така имайте предвид дължината на плана, когато става въпрос за вашия читател. Винаги бихме препоръчали планът ви да бъде възможно най-кратък, но някои читатели може да искат да видят повече подробности, докато други може да искат само информацията на високо ниво. Например потенциален бизнес партньор вероятно ще иска да види малко повече подробности, отколкото застраховател, който оценява вашия бизнес. Все пак не прекалявайте с това и не пишете план от 50 страници, тъй като никой няма да го прочете.

Изберете формат (традиционен срещу “lean startup”)

В момента има два начина, по които можете да напишете бизнес плана си. Традиционният и най-разпространеният начин вероятно ще използвате. Традиционният план съдържа много повече подробности и трябва да се използва за повечето сценарии. Като алтернатива можете да проучите план за икономичен стартъп, които са еднопистови и описват подробно бизнеса ви само на най-високо ниво. Това е най-подходящо за бизнеси, които вероятно ще се променят бързо или са в много, много кратък срок.

Как се пише бизнес план 

В разделите по-долу ще изградите следните компоненти на вашия бизнес план:

 • Обобщение
 • Описание на бизнеса 
 • Продукти и услуги 
 • Анализ на конкурентите 
 • Маркетингов план и стратегии за продажби 
 • Стратегия на марката
 • Финансово планиране

Разгледайте всеки раздел, за да се вдъхновите и да разкриете нови възможности за развитие на вашия бизнес. Може да изберете да адаптирате разделите, да прескочите някои от тях или да навлезете по-дълбоко в други, в зависимост от формата, който използвате. Смятайте първия си проект за основа на вашите усилия и за такъв, който можете да преработите, ако е необходимо, за да отчетете промените във всяка област на вашия бизнес.

 1. Обобщение 

Това е кратък раздел, който представя бизнес плана като цяло на хората, които ще го четат, включително инвеститори, кредитори или други членове на вашия екип. Започнете с едно-две изречения за вашия бизнес, за целите, които сте си поставили за неговото развитие, и защо той ще бъде успешен. Ако търсите финансиране, обобщете основите на финансовия план. 

 1. Описание на бизнеса 

Използвайте този раздел, за да предоставите подробна информация за вашата компания и за това как тя ще функционира на пазара. 

Мисия: Какво стимулира желанието ви да започнете бизнес? На каква цел ще служите? Какво се надявате да постигнете за вашия бизнес, за екипа, за вашите клиенти? 

Приходи: От какви източници ще генерира приходи вашият бизнес? Примерите включват продажби на продукти, такси за услуги, абонаменти, такси за наем, лицензионни такси и други. 

Лидерство: Опишете лидерите във вашия бизнес, техните роли и отговорности, както и визията ви за изграждане на екипи, които да изпълняват различни функции, като например графичен дизайн, разработване на продукти или продажби.  

Правна структура: Ако сте регистрирали бизнеса си или сте го регистрирали във вашия щат като юридическо лице, например корпорация или ООД, включете тук правната структура и обосновката на този избор. 

 1. Анализ на конкурентите 

Този раздел ще включва оценка на потенциалните конкуренти, техните оферти и усилия за маркетинг и продажби. За всеки конкурент проучете следното: 

Предложение за стойност: Какъв резултат или преживяване обещава тази марка?

Продукти и услуги: Как всеки от тях решава болките на клиентите и изпълнява желанията им? Какви са цените? 

Маркетинг: Кои канали използват конкурентите за популяризиране? Какъв вид съдържание публикува тази марка в тези канали? Какви послания използва тази марка, за да съобщи стойността на клиентите?  

Продажби: През какъв процес на продажби или пътуване на купувача води клиентите тази марка?

 1. Продукти и услуги

Използвайте този раздел, за да опишете всичко, което вашият бизнес предлага на целевия си пазар. За всеки продукт и услуга посочете следното: 

 • Предложението за стойност или обещанието към клиентите, по отношение на това как те ще го изпитат.
 • Как продуктът служи на клиентите, как се справя с техните болки, удовлетворява желанията им и подобрява живота им.
 • Характеристиките или резултатите, които правят продукта по-добър от този на конкурентите.
 • Вашите цени и как те се сравняват с тези на конкурентите.
 1. Маркетингов план и стратегии за продажби 

В този раздел ще се възползвате от задълбоченото проучване на пазара, за да опишете целевия си пазар и как ще достигнете до него:

 • Кои са идеалните ви клиенти?   
 • Как можете да опишете този сегмент според техните демографски (възраст, етническа принадлежност, доходи, местоположение и т.н.) и психографски (убеждения, ценности, стремежи, начин на живот и т.н.) характеристики? 
 • Какъв е техният ежедневен живот? 
 • С какви проблеми и предизвикателства се сблъскват? 
 • Какви думи, фрази, идеи и концепции използват потребителите от вашия целеви пазар, за да опишат тези проблеми, когато публикуват в социалните медии или се свързват с вашите конкуренти?  
 • Какви послания ще представят вашите продукти като най-добрите на пазара? Как ще разграничите съобщенията от тези на конкурентите? 
 • В кои маркетингови канали ще позиционирате своите продукти и услуги?
 • Как ще проектирате пътуването на клиента, което осигурява положително преживяване във всяка точка на контакт и води клиентите до решение за покупка?
 1. Стратегия на марката 

В този раздел ще опишете дизайна, индивидуалността, ценностите, гласа на вашия бизнес и други детайли, които допринасят за осигуряването на последователен опит с марката:

 • Какви са ценностите, които определят вашата марка?
 • Кои визуални елементи придават на вашия бранд отличителен вид и усещане?
 • Как вашите маркетингови съобщения ще отразяват отличителния глас на марката, включително тона, дикцията и стилистичните решения на ниво изречение? 
 • Как ще изглежда и звучи вашата марка по време на пътуването на клиента? 
 • Определете позиционирането на вашата марка. Какво ще вдъхнови аудиторията ви да избере вашата марка пред останалите? Какви преживявания и резултати ще свързва аудиторията ви с вашата марка?
 1. Финансово планиране  

В този раздел ще разгледате финансовото бъдеще на вашия бизнес. Ако пишете традиционен бизнес план, за да търсите финансиране, този раздел е от решаващо значение, за да покажете на кредиторите или инвеститорите, че имате стратегия за превръщане на вашите бизнес идеи в печалба. При икономичен бизнес план за стартиращи предприятия този раздел може да бъде полезно упражнение за планиране на начина, по който ще инвестирате ресурси и ще генерирате приходи.  

 • Използвайте всички минали финансови данни и други раздели на този бизнес план, като например вашите ценови точки или стратегии за продажби, за да започнете финансовото си планиране. 
 • Колко отделни продукта или пакети от услуги планирате да продадете за определен период от време?
 • Избройте бизнес разходите си, като например абонамент за софтуер или други услуги, наемане на подизпълнители или служители, закупуване на материални консумативи или оборудване и др.
 • Каква е точката на рентабилност или сумата, която трябва да продадете, за да покриете всички разходи?
 • Създайте прогноза за продажбите за следващите три до пет години: (брой единици за продажба X цена за всяка единица) – (разходи за единица X брой единици) = прогноза за продажбите
 • Определете количествено с какъв капитал разполагате в наличност.

Видове бизнес планове

Бизнес плановете се изготвят в зависимост от нуждите на бизнеса. Той може да бъде прост документ от една страница или сложен документ от 40 страници, или нещо средно между тях. Въпреки че няма установено правило какво точно може или не може да съдържа един бизнес план, има няколко общи вида бизнес планове, които се използват от почти всички съществуващи предприятия.  

Ето преглед на няколко основни вида бизнес планове. 

Начален план

Както подсказва името, това е документация за плановете, структурата и възраженията на нови бизнес обекти. В него се описват продуктите и услугите, които ще се произвеждат от фирмата, управлението на персонала и анализът на пазара на тяхното производство. Често към този документ се прилага и подробна финансова таблица, за да могат инвеститорите да определят жизнеспособността на новото бизнес предприятие.

План за осъществимост

В плана за осъществимост се оценяват потенциалните клиенти на продуктите или услугите, които ще се произвеждат от фирмата. Той също така оценява възможността за печалба или загуба на предприятието. Той помага да се прогнозира колко добре ще се продава даден продукт на пазара, колко време ще е необходимо, за да се постигнат резултати, и какъв ще е маржът на печалбата от инвестициите. 

План за разширяване

Този вид план се изготвя основно, когато дружеството реши да разшири производството или структурата си. В него се определят основните стъпки и насоки по отношение на вътрешния или външния растеж. Той помага на фирмата да анализира дейности като разпределение на ресурсите за увеличаване на производството, финансови инвестиции, наемане на допълнителен персонал и много други.

Оперативен план

Оперативният план се нарича още годишен план. В него подробно се описват ежедневните дейности и стратегии, които бизнесът трябва да следва, за да реализира своите цели. Той очертава ролите и отговорностите на управителния орган, различните отдели и служителите на компанията за цялостния успех на фирмата.

Стратегически план

Стратегическият план: Този документ се отнася до вътрешните стратегии на компанията и е част от основите на предприятието. Той може да бъде точно изготвен с помощта на SWOT анализ, чрез който силните и слабите страни, възможностите и заплахите могат да бъдат категоризирани и оценени, така че да се разработят средства за оптимизиране на печалбите.

Актуализиране на съществуващ бизнес план

Някои собственици на бързоразвиващи се предприятия актуализират бизнес плана си на тримесечие. Други го правят на всеки шест месеца или всяка година. Когато актуализирате плана си, не забравяйте да вземете предвид тези три неща:

 1. Актуални ли са целите ви? Тъй като сте тествали концепцията си, целите ви може да са се променили. Планът трябва да отразява това.

 

 1. Преразгледахте ли някои стратегии в отговор на обратната връзка от пазара? Възможно е да сте установили, че предложенията ви са намерили отклик в различен сегмент клиенти, отколкото сте очаквали, или че рекламният ви план не е проработил и трябва да опитате различен подход. Като се има предвид, че инвеститорите ще искат да видят работещ маркетингов и рекламен план, поддържането на този раздел в актуално състояние ще ви гарантира, че винаги сте готови за среща с някой, който проявява интерес.

 

 1. Променили ли са се нуждите ви от персонал? Ако сте си поставили амбициозни цели, може да се нуждаете от помощта на членове на екипа или външни консултанти, които не сте предвидили при стартирането на бизнеса. Направете равносметка сега, за да можете да планирате съответно.

Съвети за създаване на добър бизнес план

 

Следват някои съвети, които трябва да вземете предвид, преди да създадете своя бизнес план:

 • Много малко хора биха твърдели, че планирането е ненужно. То обаче е свързано с много работа. Бъдете готови да прекарате седмици – или месеци – в изготвяне на плана си.
 • Въпреки че това начинание може да изглежда непосилно в началото, не се обезкуражавайте. Разделете проекта на управляеми части. Един ефективен подход е да поставите всяка от следните стъпки зад отделен раздел в папка с три пръстена. Попълнете плана си, като напредвате стабилно към целта си.
 • Въпреки че може да разполагате с томове помощни материали, стремете се към план, който е кратък и сбит, но включва всичко важно за бизнеса. Предложение от 10-15 печатни страници, с двойна разредка, често е идеално. Оставете второстепенните въпроси и подробности за обсъждане за по-късна среща.
 • Съсредоточете се върху читателя, за когото сте предназначени. Използвайте плана, за да организирате усилията си около целите си е да гарантирате, че сте покрили всички бази. Инвеститорите или заемодателите се интересуват да определят дали ще можете да постигнете целите си.
 • Избягвайте високотехнологични описания на вашите продукти, процеси и операции. Използвайте лаически термини.
 • Бизнес планът е “жив” документ. Актуализирайте го с нарастването на знанията ви и когато стратегиите ви станат по-конкретни.
 • Бъдете реалисти – базирайте прогнозите си на резултатите, събрани от вашия анализ. Бъдете честни по отношение на положителните и отрицателните констатации.
 • Обсъдете бизнес рисковете на вашата компания. Доверието към вас може да бъде сериозно подкопано, ако съществуващите рискове и проблеми бъдат открити от кредиторите или инвеститорите самостоятелно.
 • Не правете неясни или необосновани твърдения. Например не казвайте просто, че продажбите ще се удвоят през следващите две години или че добавяте нови продуктови линии. Подкрепете твърденията си с данни и пазарна информация.
 • Възможно е да имате два комплекта бизнес планове – един вътрешен и един външен. За да бъдат ефективен инструмент за управление, вътрешните бизнес планове обикновено са по-подробни от тези, представени външно.

Заключение

Повечето собственици на бизнес не следват точно своите бизнес планове. Но написването на такъв план ще ви даде много по-добър старт, отколкото просто да отворите врати и да се надявате на най-доброто. А по-късно ще е по-лесно да анализирате всички аспекти на вашия бизнес, които не работят, за да можете да коригирате курса. В крайна сметка това може да бъде една от най-добрите инвестиции, които можете да направите в бъдещето на вашия бизнес.

 

Дайте Оценка

0 / 5 Оценка 5 Гласували 79

Вашата оценка:

Andreyana Kulina
Andreyana Kulina

Оставете Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *