За връзка с нас
Пловдив, България,
info@digitalmarketing.bg
Търсите бизнес партньор?
info@digitalmarketing.bg
Тел: +359 988 98 2222
Назад

Общи Условия

Правила и Общи условия

Настоящите Общи условия имат за цел да опишат подробно нашите задължения към вас по отношение на нашия сайт, както и да ви информират за правилата и разпоредбите на Дигитален Маркетинг ЕООД . Използвайки този сайт (digitalmarketing.bg), Вие се съгласявате с тези Общи условия и като такива ние силно препоръчваме на нашите посетители да четат редовно това съдържание, за да бъдат информирани за този отказ от отговорност и за всяка промяна в нашите Общи условия. В настоящите Общи условия “ние, нас и сайта” се използват за обозначаване на Дигитален Маркетинг ЕООД.

Използване на нашия уеб сайт

Разрешено ви е да използвате този сайт за собствени цели, за да отпечатвате, изтегляте и споделяте материали, при условие че не променяте съдържанието без нашето изрично съгласие. Материалите на този уеб сайт не могат да бъдат препубликувани онлайн или офлайн без наше разрешение. Авторските права и всички права на интелектуална собственост върху материалите на този сайт са собственост на  Дигитален Маркетинг ЕООД и не могат да бъдат възпроизвеждани без нашето предварително съгласие.

Информацията, съдържаща се в този уеб сайт, е предназначена само за общи информационни цели. Въпреки че се стремим да поддържаме информацията актуална и точна, не даваме никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на уеб сайта или информацията, продуктите, услугите или свързаните графики, съдържащи се в уеб сайта, за каквато и да е цел. Всяко разчитане на такава информация е на ваш собствен риск.

Поведение на посетителите

С изключение на личната информация (чието използване е обхванато от нашата Политика за поверителност), всички материали, които изпращате или публикувате в това писание, се считат за непатентни и не са поверителни. Освен ако не ни уведомите за обратното, ние оставаме свободни да копираме, разкриваме, разпространяваме, включваме и използваме по друг начин такъв материал за всякакви цели.

Когато използвате сайта, моля, не публикувайте и не изпращайте никакви материали, за които не сте получили всички необходими съгласия, или такива, които са дискриминационни, неприлични, порнографски, клеветнически, могат да подбудят към расова омраза, нарушават поверителността или неприкосновеността на личния живот към или от този сайт, които могат да причинят раздразнение или неудобство на други хора, които насърчават или представляват поведение, което би се считало за криминално престъпление, би довело до гражданска отговорност или по друг начин противоречи на законодателството на страната ни.

Дейност на сайта

Полагаме максимални грижи, за да гарантираме, че този сайт е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Въпреки това понякога сайтовете прекъсват работа поради проблеми със сървъра или технически проблеми. Не носим отговорност, ако този уеб сайт не е достъпен по което и да е време.

Връзки към и от други уеб сайтове

С цел предоставяне на допълнителна информация или услуги Дигитален Маркетинг ЕООД може да включва връзки към външни уеб сайтове. Кликването върху такава връзка ще ви пренасочи извън сайта на Дигитален Маркетинг ЕООД. Включването на линкове не означава непременно препоръка, нито пък по някакъв начин подкрепя мненията, изразени в тях. Условията за ползване на други сайтове могат да се различават от нашите. Когато кликнете извън сайта на Дигитален Маркетинг ЕООД, силно ви препоръчваме да посетите Общите условия на другия сайт, за да се уверите, че той отговаря на стандартите на вашите лични предпочитания.

Изключване на отговорността

В никакъв случай Дигитален Маркетинг ЕООД няма да носи отговорност за загуба или повреда на информация, включително, но не само, за косвени или последващи загуби или повреди, загуба или повреда на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този уеб сайт. Дигитален Маркетинг ЕООД не може да бъде държана отговорна по какъвто и да е начин за загуби или щети, които могат да възникнат за вас или за трета страна в резултат на използването на нашия уеб сайт.

Предприемаме максимални мерки, за да гарантираме, че информацията, предоставена на този сайт, е вярна, но въпреки това не даваме никакви гаранции по отношение на тази информация. 

Управляващо право

Настоящите правни условия се прилагат за всички въпроси, свързани с този уеб сайт, се уреждат от законите на България или съответната държава, която се защитава.

Свързване с нас

Ако имате някакви въпроси относно нашите Общи условия или отношенията си с digitalmarketing.bg, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за контакт или на info@digitalmarketing.bg