За връзка с нас
Пловдив, България,
info@digitalmarketing.bg
Търсите бизнес партньор?
info@digitalmarketing.bg
Тел: +359 988 98 2222

Защо се нуждаем от маркетинг чрез съдържание?

Добрата стратегия за маркетинг чрез съдържание помага за:

  • Увеличаване на трафика на сайта ви
  • Генериране на осведоменост за марката
  • Да образовате пазара
  • Увеличаване на ангажираността с вашата марка
  • Генериране на продажби в средносрочен план
  • Увеличаване на потенциалните клиенти
  • Намаляване на разходите за придобиване на клиенти
Какво е маркетинг чрез съдържание?

Маркетинг чрез съдържание е маркетингова техника за създаване и разпространение на подходящо и ценно съдържание с цел привличане, придобиване и привличане на вниманието на точно определена целева аудитория с цел тя да стане бъдещ клиент.

Как маркетингът, без да се говори за или да се промотира продукта/услугата, ни помага да създаваме потенциални клиенти и продажби?

Вашият настоящ или бъдещ клиент не се интересува от вашия продукт, той се интересува от решаването на проблем или предизвикателство, обикновено както организационно, така и лично. Като използват тактиките на входящия маркетинг, компаниите могат да споделят съдържание с намерението да вдъхновят аудиторията си. Вместо да се пробутва информация за продукта, съдържанието има за цел да изпъкне въз основа на елементи като автентичност, лидерство в мисленето, опит в решаването на тези проблеми и др.

Защо да обучавам клиентите и да помагам на конкурентите си?

Лоялността, изграждането на дългосрочни взаимоотношения и задържането на клиентите са три ключови компонента. Днес потребителите са пренаситени с много фирми, предлагащи един и същ продукт или услуга. Като обучавате клиентите, те ще вземат информирани решения и ще гледат на вас като на експерт по темата.